• Τοπογραφικά

  Είμαστε σε θέση να παρέχουμε μετρήσεις ακριβείας με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για κάθε περίπτωση, αγοραπωλησίες, νέες άδειες, οριοθετήσεις κλπ.
  +Περισσότερα
 • Άδειες

  Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε για εσάς την άδεια για κάθε νέο κτίριο που επιθυμείτε να κατασκευάσετε ή για ήδη υπάρχοντα κτίρια που χρήζουν νομιμοποίησης. Αναλαμβάνουμε επίσης κάθε τύπου άδεια που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης σας, υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιοτεχνικών, κτηνοτροφικών μονάδων κλπ.
  +Περισσότερα
 • Μηχανολογικές Μελέτες

  Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση κάθε είδους μηχανολογικής μελέτης για οποιαδήποτε χρήση και για κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη.
  +Περισσότερα
 • Κατασκευή

  Η εταιρία μας είναι σε θέση να κατασκευάσει στις πιο συμφέρουσες τιμές και πάντα στο χρονοδιάγραμμα που συμφωνεί με τους πελάτες της το έργο που θα της αναθέσουν. Δείτε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο τομέα της κατασκευής
  +Περισσότερα
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Βρείτε μας εδώ

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Η Βεβαίωση Μηχανικού του Ν.4495/2017 περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. Ένας μηχανικός επισκέπτεται το ακίνητο, συγκρίνει την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας και τυχόν δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρεσιών και εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού. Σε περίπτωση που η βεβαίωση αφορά αδόμητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει επικυρωμένα αντίγραφα των διαγραμμάτων του γηπέδου (απόσπασμα χάρτη) και κατόπιν εκδίδει τη βεβαίωση. Σε ενδεχόμενη περίπτωση μη ύπαρξης των παραπάνω αποσπασμάτων, είναι απαραίτητη ή σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος.

Η Βεβαίωση μηχανικού του Ν.4495/2017, έχει ισχύ δύο μηνών.