Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  • Εκτύπωση

Σε κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτου είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.). Ως  Ενεργειακοί Επιθεωρητές είμαστε σε θέση να σας εκδόσουμε το Ενεργειακό Πιστοποιητικό κατόπιν επισκέψεώς μας στο ακίνητό σας.

Μέσω του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνεται η Ενεργειακή Κλάση του ακινήτου. Οι ενεργειακές κλάσεις είναι εννέα κατηγοριών (από Α+ έως και Η). Α+ είναι τα σπίτια πολύ υψηλής ενεργειακής κλάσης (άριστη θερμομόνωση, σύγχρονα συστήματα εναλλακτικής θέρμανσης, ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης κτλ). Η ενεργειακή επιθεώρηση συνοδεύεται και από προτεινόμενες ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο πελάτης ώστε να βελτιώσει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου του και ως εκ τούτου και το κόστος λειτουργίας του.

Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα ακίνητα (θερμαινόμενοι χώροι) ως εξής:

- Για όλα τα νέα και ριζικώς ανακαινιζόμενα

- Για όλα τα υφιστάμενα (από 09.01.2011) προς πώληση είτε προς ενοικίαση

- Για όλα τα ακίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ στις εξής περιπτώσεις:

- Για κτήρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.).

3. Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου.

4. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη).

5. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν.

6. Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει).

7. Τοπογραφικό σχέδιο.

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα.

9. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.