• Τοπογραφικά

  Είμαστε σε θέση να παρέχουμε μετρήσεις ακριβείας με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για κάθε περίπτωση, αγοραπωλησίες, νέες άδειες, οριοθετήσεις κλπ.
  +Περισσότερα
 • Άδειες

  Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε για εσάς την άδεια για κάθε νέο κτίριο που επιθυμείτε να κατασκευάσετε ή για ήδη υπάρχοντα κτίρια που χρήζουν νομιμοποίησης. Αναλαμβάνουμε επίσης κάθε τύπου άδεια που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης σας, υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιοτεχνικών, κτηνοτροφικών μονάδων κλπ.
  +Περισσότερα
 • Μηχανολογικές Μελέτες

  Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση κάθε είδους μηχανολογικής μελέτης για οποιαδήποτε χρήση και για κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη.
  +Περισσότερα
 • Κατασκευή

  Η εταιρία μας είναι σε θέση να κατασκευάσει στις πιο συμφέρουσες τιμές και πάντα στο χρονοδιάγραμμα που συμφωνεί με τους πελάτες της το έργο που θα της αναθέσουν. Δείτε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο τομέα της κατασκευής
  +Περισσότερα
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Βρείτε μας εδώ

Συστήματα ISO - HACCP

Tα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO) ή αλλιώς πρότυπα είναι τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα και περιέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Η εφαρμογή των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών πρότυπων από τους κατασκευαστές , τα προϊόντα των οποίων οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες νέας προσέγγισης της ευρωπαϊκής ένωσης αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Με την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς , η πιστοποίηση κατά ISO αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση και αποδοχή των προϊόντων ανάμεσα στις χώρες – μέλη της Eυρωπαικής ένωσης, καθώς μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες υποδεικνύουν την υιοθέτηση των πρότυπων ISO.
 
Εάν συνεχώς το προϊόν «σχεδόν» ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ή υπάρχουν συνεχώς αποκλίσεις & τροποποιήσεις τότε έχουμε ένα ανεπαρκές Συστημα Ποιότητας. Προϋπόθεση λοιπόν για την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι η πλήρης κατανόηση και δέσμευση , τόσο της διοίκησης όσο και όλου του προσωπικού της επιχείρησης στην ανάπτυξη της Ποιότητας. ISO 9001-2000.
 
Eνδιαφέρει επιχειρήσεις οι οποίες σχεδιάζουν αναπτύσσουν , παράγουν και εγκαθιστούν προϊόντα και παρέχουν υποστήριξη μετά την πώληση & επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέα προϊόντα ή προϊόντα με ειδικές απαιτήσεις.