• Τοπογραφικά

  Είμαστε σε θέση να παρέχουμε μετρήσεις ακριβείας με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για κάθε περίπτωση, αγοραπωλησίες, νέες άδειες, οριοθετήσεις κλπ.
  +Περισσότερα
 • Άδειες

  Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε για εσάς την άδεια για κάθε νέο κτίριο που επιθυμείτε να κατασκευάσετε ή για ήδη υπάρχοντα κτίρια που χρήζουν νομιμοποίησης. Αναλαμβάνουμε επίσης κάθε τύπου άδεια που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης σας, υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιοτεχνικών, κτηνοτροφικών μονάδων κλπ.
  +Περισσότερα
 • Μηχανολογικές Μελέτες

  Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση κάθε είδους μηχανολογικής μελέτης για οποιαδήποτε χρήση και για κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη.
  +Περισσότερα
 • Κατασκευή

  Η εταιρία μας είναι σε θέση να κατασκευάσει στις πιο συμφέρουσες τιμές και πάντα στο χρονοδιάγραμμα που συμφωνεί με τους πελάτες της το έργο που θα της αναθέσουν. Δείτε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο τομέα της κατασκευής
  +Περισσότερα
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Βρείτε μας εδώ

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η εξοικονόμηση ενέργειας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό εκπομπής ρύπων. Σημαντικό ρόλο στην εκπομπή ρύπων και την κατανάλωση ενέργειας αναμφίβολα κατέχει ο κτιριακός τομέας, καθώς τα κτίρια έχουν άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσα από τη χρήση πρωτογενών υλικών, την κατανάλωση φυσικών πόρων, την παραγωγή ρύπων και οικιακών αποβλήτων. 

Στην Ελλάδα μάλιστα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια κτίρια με συνολική επιφάνεια 552 εκατομμύριων m2, τα οποία ευθύνονται για το 40 % της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Με βάση τα νούμερα αυτά και με τελικό στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τον κτιριακό τομέα, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη μεθοδολογιών που θα οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων και τον ορθό ενεργειακό σχεδιασμό των νέων και υφιστάμενων κατασκευών.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Στον κτιριακό τομέα το 70 % της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στη θέρμανση και το δροσισμό. Μάλιστα η απώλεια θερμότητας το χειμώνα και η υπερθέρμανση το καλοκαίρι είναι αποτέλεσμα κατά ένα 50 % των τοίχων, των οροφών και των πατωμάτων και κατά ένα 25 % των κουφωμάτων.

Τα πλεονεκτήματα από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι τα ακόλουθα:

    Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων οδηγεί σε μικρότερο κόστος λειτουργίας του κτιρίου ειδικά μάλιστα σήμερα με τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται συνεχώς
    Η ενεργειακή αναβάθμιση συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος
    Η βελτίωση του εσωτερικού κλίματος και της ποιότητας ζωής και τέλος
    Η αύξηση της αξίας του ακινήτου, καθώς ένα κτίριο με υψηλή ενεργειακή κλάση (μεγαλύτερη από Β) είναι οικονομικότερο στη χρήση από ένα χαμηλής κλάσης και μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο τίμημα κατά την πώληση ή την ενοικίαση

Η michanikonerga.gr μπορεί να αναλάβει ένα κτίριο στο στάδιο της ενεργειακής αναβάθμισης, παρέχοντας τις εξής υπηρεσίες:

    Τη δυνατότητα ένταξης στο κτίριο ενεργητικών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού
    Τη μελέτη της κίνησης του ήλιου για την εξακρίβωση των αναγκών σκίασης, των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης της ηλιοφάνειας και του φυσικού φωτισμού
    Τη μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους με τη χρήση λογισμικών ενεργειακής απόδοσης
    Τη μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς των υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού με τη χρήση λογισμικών ενεργειακής απόδοσης
    Την πρόβλεψη καταναλισκόμενης ενέργειας για το υπάρχον κτίριο και της εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα υπάρχον μετά την εφαρμογή στρατηγικών ενεργειακής αναβάθμισης
    Την οικονομοτεχνική μελέτη για τον καθορισμό του κόστους των εφαρμογών και τον χρόνο απόσβεσης αυτού του κόστους και τέλος
    Την υλοποίηση όλων εκείνων των παρεμβάσεων (θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης-κλιματισμού-ζεστού νερού, συστήματα σκίασης, πράσινες στέγες, ενεργητικά συστήματα)